BESOL CUT 600 – SM

BESOL CUT 600 – SM

BESOL CUT 600 – SM

SARI METALLER İŞLEME ve SOĞUTMA SIVISI

Ürün Özellikleri
Uygulama

İşlem için en uygun konsantrasyon uygulamaya özel olarak belirlenmelidir. Emülsiyon hazırlanması işlemi tankta karışan su üzerine ilave yapılarak gerçekleştirilmelidir.