BESOL CUT CLR

BESOL CUT CLR

BESOL CUT CLR

TAM SENTETİK TAŞLAMA SIVISI

Ürün Özellikleri
Uygulama
İşlem için en uygun konsantrasyon uygulamaya özel olarak belirlenmelidir. Emülsiyon hazırlanması
işlemi tankta karışan su üzerine ilave yapılarak gerçekleştirilmelidir.