Korozyon Önleyiciler

Korozyon Nedir

Korozyon, bir metalin, çevre ile çevre arasındaki kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak bozulmasıdır. Hem metal türü hem de çevresel koşullar, özellikle metal ile temas halinde olan gazlar, bozulma şeklini ve oranını belirler.

Bütün metaller korozyona uğrayabilir. Bazıları, saf demir gibi, çabuk paslanırlar. Bununla birlikte, demir ve diğer alaşımları birleştiren paslanmaz çelik, daha yavaş korozyona uğrar ve bu nedenle daha sık kullanılır.

Asal metaller adı verilen tüm küçük metal grupları, diğerlerine göre çok daha az reaktiftir. Nadiren paslanırlar. Aslında, saf formda doğada bulunabilecek tek metallerdir. Bu nedenle bakır, paladyum, gümüş, platin ve altın gibi asal metaller çok değerlidir.

Korozyon Türleri

Genel Saldırı Korozyonu:

Tek tip saldırı korozyonu olarak da bilinen genel saldırı korozyonu en yaygın korozyon türüdür ve bir metalin maruz kalan yüzeylerinin bozulmasına neden olan kimyasal veya elektrokimyasal bir tepkimelerden kaynaklanır.

Galvanik Korozyon:

İki farklı metalin korozif elektrolit içinde bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Bir metalin anot ve diğerini katot haline gelmesi ile birlikte bir galvanik çift oluşur. Anot veya kurban edici metal, tek başına olduğundan daha hızlı korozyona uğrar ve bozulurken, katot aksi yönde daha yavaş bozulmaktadır.
Galvanik korozyonun meydana gelmesi için üç koşul mevcut olmalıdır:

 • Elektrokimyasal olarak farklı metaller mevcut olmalıdır
 • Metaller elektriksel bağlantıda olmalı ve
 • Metaller elektrolitlere maruz kalmalıdır.

Çevresel çatlama:

Çevresel çatlama, metali etkileyen çevresel koşulların birleşiminden kaynaklanan bir korozyon işlemidir. Kimyasal, sıcaklık ve stresle ilgili koşullar aşağıdaki çevresel korozyon türlerine neden olabilir:

 • Gerilim Korozyonu Çatlaması
 • Korozyon yorgunluğu
 • Hidrojen kaynaklı çatlama
 • Sıvı metal kırılganlığı

Akış Destekli Korozyon :

Akış destekli korozyon veya akış hızlandırmalı korozyon, bir metal yüzey üzerindeki koruyucu bir oksit tabakasının, rüzgâr veya su ile çözüldüğü veya çıkarıldığı, alttaki metalin daha fazla aşınmasını ve bozulmasını sağlayacak şekilde açığa çıkarmasıyla sonuçlanır.

 • Erozyon destekli korozyon
 • sıkışma
 • Kavitasyon

Motor Soğutma Sistemi Korozyonu

Sulu ortamlarda, metaller sadece düzgün bir korozyona değil aynı zamanda çukur, çatlak, tanecik, stres ve galvanik korozyon gibi çeşitli yerel korozyon tiplerine de maruz kalabilir.

Korozyon, metallerin cevher formuna geri dönmelerinin doğal eğilimidir. Dökme demir, motor yüzeylerinde kırmızımsı kahverengi demir oksit (pas) oluşturmaktadır. Aynı şekilde, diğer metaller de oksit oluştururlar.

Bir soğutma sistemindeki koşullar, metal yüzeylerin paslanma seviyesini etkileyecektir.

Bunlar:

 • Soğutma sıvısı pH değeri
 • Çözünmüş oksijen konsantrasyonu
 • Karbon dioksit konsantrasyonu,
 • Metal yüzey birikintileri
 • Metal gerilimi
 • Soğutma sıvısı sıcaklığı,
 • Yakıtın yanma işleminde oluşan asitler

Soğutma sistemindeki tüm metaller belirli koşullar altında paslanacaktır. Bazı metaller diğerlerinden daha hassastır. Korozyon metalleri zayıflatır ve bileşen sonunda başarısız olur. Soğutma sistemi ortamında korozyona en yatkın metal, alüminyumdur. Dökme demir, lehim, çelik, bakır ve pirinç de paslanmaktadır.

Soğutucu pH değeri

Metallerin korozyon hızı üzerinde önemli bir faktör, soğutucunun pH’ıdır. Soğutma sıvısı pH’ındaki kaymalar, aşınan metalleri ve her bir metalin korozyon oranını etkileyecektir.

pH skalası 0 ila 14 arasındadır.

Soğutma sıvısı pH’ı her zaman 8.5 ile 11 arasında olmalıdır. Eğer bir soğutucunun pH’ı 8.5’in altına düşerse, demirli metaller (dökme demir ve çelik), alüminyum, bakır ve pirinç için paslandırıcı olacaktır. pH 11’in üzerine çıkarsa, bir soğutma sisteminde alüminyum ve lehim için paslandırıcı olur. Bir soğutma sıvısında optimum pH’ın korunması, korozyon önleyici paketinin kritik bir görevidir. Soğutma sıvısının optimum pH aralığını sağlamak için bir pH tamponu içeren korozyon önleyici paketinin kullanılması önemlidir.

Antifriz bileşimlerinde formüle edilen korozyon inhibitörleri, soğutma sistemleri ve motorlarda kullanılan dökme alüminyum, dökme demir, çelik, bakır, lehim ve pirinç gibi metallerin korozyonunu yeterince geciktirmelidir. Bazı inhibitörler bazı metallerin korozyonunu engeller, ancak diğer metallerin korozyonunu önlemede özellikle yararlı değildirler. Antifriz bileşimleri ayrıca soğutma sistemlerinin bir parçası olan kauçuk hortumlara saldırma yapmamaldır. Elektrokimyasal oksidasyonun yanı sıra, hava kavitasyonu metallerin korozyonuna neden olur. Bazı organik ve inorganik maddeler inhibitörleri aynı zamanda metal korozyon koruma gereksinimlerini karşılamak için antifriz bileşimlerinde formüle edilmelidir.

Antifiriz üretiminde, ürün bileşimine korozyon önleyici paket katkı eklemelidir. Bu şekilde motor soğutma sisteminin korozyon ve paslanmaya karşı korunması sağlanır. Korozyon önleyiciler; pH artırıcı ve tamponlayıcılar, kireç önleyiciler, galvanik korozyon önleyiciler, metal yüzeyinde film oluşturan pasivasyon ajanlarının karışımıdır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Köpük kesiciler

DEFOAMERS / ANTIFOAMERS Köpük kesiciler endüstriyel pek çok üretim alanında ya da ürün içinde kullanılmaktadır. Endüstriyel uygulamalar; Boya, mürekkep, yapıştırıcı, tekstil ve deri yıkama, şeker

Devamını oku »

Korozyon Önleyiciler

Korozyon Nedir Korozyon, bir metalin, çevre ile çevre arasındaki kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak bozulmasıdır. Hem metal türü hem de çevresel koşullar, özellikle metal ile

Devamını oku »