BESOL AS-50 ANTISKALANT – KİREÇ ÖNLEYİCİ

BESOL AS-50 ANTISKALANT – KİREÇ ÖNLEYİCİ

BESOL AS-50 ANTISKALANT – KİREÇ ÖNLEYİCİ

  • Oldukça etkili bir kireç önleyici-antiskalant koruma paketidir.
  • Sert sulardan kaynaklı olarak açık ve kapalı devre sistemlerin yüzeyine kireç tortusu çökmesini önler
  • Sinerjistik kompozisyonu sayesinde Magnezyum ve Kalsiyum ile kuvvetli bağlar yapar.
  • Demir ve oksit tuzlarının çökerek birikimini engeller.
  • Sudaki kireci bağlayarak yüzeylere çökmesini mükemmel derecede önler
  • Su bünyesindeki diğer tortu ve kirliliği sistem içinde dağıtarak yüzeylerde çökme olmasını engeller.
  • Ultrafiltrasyon, Reverse Osmos ve Nanofiltrasyon sistemleri membran yüzeylerinde kireç birikimini önleyerek membran temizlenme periyodunu uzatır.
  • Klorlu sulara karşı stabilitesini korur