BESOL CUT MTS

BESOL CUT MTS

BESOL CUT MTS

TAM SENTETİK METAL İŞLEME ve SOĞUTMA SIVISI

Ürün Özellikleri
Uygulama
İşlem için en uygun konsantrasyon uygulamaya özel olarak belirlenmelidir. Emülsiyon hazırlanması
işlemi tankta karışan su üzerine ilave yapılarak gerçekleştirilmelidir.