BESOL MBM

BESOL MBM

BESOL MBM

Ürün Özellikleri
Uygulama

Biyolojik olarak korunması istenen ortama 1500 ppm BESOL MBM sağlanacak şekilde ekleme yapılmalıdır. Konsantre formda ve uygulama yerinde su ile seyreltilen ürünlerde bu oranda BESOL MBM kullanılmalıdır. 1:20 olarak sulandırılan metal işleme sıvısı için %3 BESOL MBM konsantre ürüne eklenmelidir. 

Açık ve kapalı sistemlere dozajlama yolu ile 1500 ppm BESOL MBM sağlanacak oranda ekleme yapılmalıdır.